Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietTurerTemaer/prosjekterMåltidetLekBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Turer

Vi vil på Grevlinghiet gjennomføre to turer i uken. Det vil varier hvor mange barn og hvem av barna som vil dra på tur hver uke. Dette vil avhenge av hvor turene vil gå og hva slags tur det legges opp til. 


Vi ønsker å skape gode turopplevelser for barna og fokuserer defor på å tilrettelegge for barnas nyskjerrighet, utforskertrang og interesser underveis på turen.

Under turene vil vi benytte oss av naturen og nærmiljøet. Varighet og lengde på turen vil variere og destinasjonen planlegges ut fra årstid. Vi går til parker, skogen og kulturelle begiveheter, og knytter turene opp mot prosjektene, tema og barnas interesser. 

Ettersom barna er små vil definisjonen av hva som er en tur variere. Å spise matpakken sin utendørs og/eller gå til parken som ligger ti minutter unna barnehagen vil også være en tur, selv om ikke distansen er så lang. Ved å bevege oss litt utenfor barnehagen vil barna få beveget seg på et annet underlag og få anledning til å gå i et litt mer ulent terreng. Dette er viktig for å stimulere og videreutvikle barnas motoriske ferdigheter. 

TurerTurer


 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet