Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Revehiet

Revehiet er en base med 30 barn i alderen 3-6 år. Det er 6 voksne på basen, hvorav er 2 pedagoger.

Revehiet er i stadig utvikling, og vi prøver å etterleve å alltid ha barnas beste i fokus.

Vi er mye på tur og driver ofte med forskjellige prosjekter.

Vi mener også at leken er barnets viktigste arena for å lære å omgås andre. (sosial kompetanse).


Prosjekter
Revehiet
vann
Lek
Leken er barnets arena. Her er de eksperter. de voksne er statister. Her bearbeider barna alle inntrykk de får.
vinterlek

Høytider
Barnehagen feirer jul, med Luciafest, nissefest , samt juleverksted. Vi forteller juleevangelie.
Vi feirer også påske med påskefrokost og vi snakker om hvorfor vi feirer påske og forskjellige tradisjoner rundtpåsken.
nissefest


Turer
All barna på Revehiet skal ha et variert turtilbud. Enten det er i skog og mark eller i nærmiljø eller på museer eller teater. Barna skal være på tur minimum 1 gang hver annen uke, men helst hver uke. Blårevene skal overnatte en natt i Lavvo/på hytte i skogen og Maxi skal ha 2 turer med 1 - 2 overnattinger hver. En hyttetur til Tonsåsen i Valdres. Sølvrevene får tilbud om overnatting i barnehagen.Samarbeid mellom basene
Fridheimdagen


 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet