Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Hva gjør Fridheim Barnehage unik?


Hva gjør Fridheim barnehage unik?

Fridheim barnehage ligger sentralt til i byen, men bruker marka mye i hverdagen.
Her er det kort vei til skog, sjø og kulturinnslag.

Vi har stor pedagogtetthet (flere gutter) og et stabilt personale. 
Vi har fokuserte og profesjonelle voksne, som har evnen og lysten til å utvikle seg.

Vi gir barna spesielle opplevelser og livsminner:
  • Hyttetur - Maxi gruppen drar på hyttetur til Tonsåsen med 2 overnattinger i løpet av det siste barnehageåret.
  • Skiskole - Maxigruppen er med på skiforbundets skiskole i Sørkedalen. Det blir også arrangert turer og skiaktiviteter for de yngre barnegruppene i barnehagens regi.
  • Årlige overnattinger for 3-6 åringene.
  • Dagsturer i skog og mark med bålbrenning, klatring, spikking, hinderløyper o.l.
  • Turer til museer, og andre spennende steder

Fridheimdagen:
Fridheimdagen har en ukedag, over en periode, hvor barna får tilrettelagt forskjellige aktiviteter på tvers av basene.
Aktivitetene er tilrettelagt av de voksne etter hvilke ressurser og interesser det finnes i personalgruppen.

Målet for barna denne dagen er at alle barn i Fridheim barnehage skal bli kjent med og trygg på:
- barn fra andre baser
- voksne fra andre baser (bli trygge på alle voksne selv om de ikke er på min base til daglig)
- andre basers lokaler
- nye aktiviteter

Mål for personalet denne dagen: Personalet skal som enhet oppleve fellesskapsfølelse ved å forberede, tilrettelegge og delta sammen, om å og arrangere Fridheimdagen.

Alle voksne skal bli kjent med:
-alle barn på alle  baser slik at det blir lettere og hjelpe hverandre i hverdagen ved avspassering eller sykdom)
-alle voksne (spesielt de man ikke jobber med til daglig)
-alle voksne skal få mulighet til å bidra med sin kompetanse på egne ideer.

Årets aktiviteter:
Aktivitetsgruppe
Musikk
Forming
Kjøkkengruppe (matllaging)
Høykulturgruppe

Mål for foreldrene:
Alle foreldrene skal få en trygghet i, at deres barn kjenner alle voksne og barn i barnehagen.

Vår visjon:
Vi ønsker å ta tak i gleden og nysgjerrigheten hos barn, og gi dem spesielle opplevelser i barneårene.

Vårt barnesyn:
Barnets trygge rammer
Barnet først
Barnets tempo
Barnets innhold
Barnets deltagelse
Barnets mestring

Les mer om dette i vår årsplan.

Vi er spontane og fleksible, vi har takhøyde for diskusjoner og ulike meninger.

Vi samarbeider tett mellom basene og vi skal alltid ha barnets beste i fokus. Alle barna skal ha et likeverdig tilbud, selv om det kan være forkjellige aktiviteter, turer eller prosjekter som blir tilrettelagt.

Vi er en fiskesprell barnehage. Det vil si vi har fokus på fisk.  Vi har også ellers et fokus på sunt kosthold og prøver å lage mest mulig mat fra bunnen av (Vi er ikke sukkerfrie). Vi tilbyr to måltider om dagen (m. frukt), hvorav to måltider i uken er varm mat.

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet