Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

 Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

·    By Bydel Frogner gjennomførte et tillsyn 7. desember 2016. Vi fikk ingen pålegg. Hele tillsynsrapporten ligger på Frogner  bydels nettside.

    ·      E Elektrisk tillsyn ble gjennomført 4. juni 2015. 

Sjek Sjekk av elektriske artikler i barnehagen Fra Bravida gjennomført 15. september 2014.

·          Vi har egne prosedyrer for sjekk av elektriske artikler 4 ganger i året.

Vi h  Vi har årlig kontroll av brannalarmanlegg, og siste sjekk ble gjennomført i 2016.

        Arbeidstilsynet hadde tilsyn 17. november 2016. Tilsynet er godkjent.

r·        Brann- og reddningsetaten boligseksjonen hadde tillsyn 23. oktober 2014. Det ble ikke avdekket noen avvik.

·          Bimens har regelmessig sjekk av brannalarm i barnehagen, siste sjekk ble gjennomført  2016. Det ble ikke avdekket    noen avvik.

·      V   Vi har to brannøvelser i året hvor alt brannutstyr blir sjekket. Brannøvelse avholdt 18. august 2016 og 7. januar 2017.

  Vi    Vi har avtale med SKAN-KONTROLL om sikkerhetsjekk på uteområdet en gang I året.

 
Personalet i Fridheim barnehage gjennomfører et førstehjelpkurs en gang i året (ved oppstart av barnehageåret) Siste    førstehjelpkurs ble holdt 8. august 2016. 

 Vi h  Vi har avtale med et nettbassert kurs (Sikkerhetsrommet) om sikkerhet og førstehjelp. Hele personalgruppen  gjennomfører dette kurset en gang i året.

·           Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund( PBL-Mentor) som bistår barnehagen med å oppfølge sine  forpliktelser i forhold til helse-, miljø og sikkerhet. Vi har i barnehagen laget prosedyrer med sikkerhetsrutiner for  barnehagehverdagen som oppdateres ved behov.


 Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund (PBL) om bedrifthelsetjeneste. 

 

 

 

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet