Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehagePersonaletÅrsplanVedtekter for Fridheim barnehageOppholdsbetaling for Fridheim barnehage 2018Hva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Oppholdsbetaling for Fridheim barnehage 2018

 

OPPHOLDSBETALING

 

Gjeldene betalingssatser for Fridheim barnehage 2018

 

Den månedlige innbetalingen:

Oppholdsbetalingen forfaller den 1. i måneden og det betales forskuddsvis.

Det blir utdelt faktura på mail eller på plassen.

Er oppholdsbetalingen betalt etter forfall påbeløper det seg kr 50,- i purre/forsinkelsesgebyr.

Barnehagen mottar offentlig støtte.

Dessverre er det ikke alltid vi mottar nok støtte til at vi kan holde maksimalpris og samtidig opprettholde det vi mener er et godt tilbud med en høy kvalitet.

Barnehagen har da anledning til å forespørre foreldrene om å ta høyere oppholdsavgift, for å opprettholde kvaliteten i barnehagen. Dette må da bli opptatt og vedtatt i et foreldrerådsmøte.

Søskenmoderasjon.

Barnehagen er pliktig til å gi søskenmoderasjon i henhold til kommunens regler.

Inntektsgradert betaling.

Barnehagen er pliktig til å gi inntektsregulert betaling i henhold til kommunens regler.

For at dette skal innvilges må det fylles ut et skjema fra kommunen, som returneres

(sammen med dokumentasjon om inntekt) . Dette skjema kan man få utlevert av barnehagen. Avgjørelsen ligger hos bydelen.

Fridheim barnehage AS

Cathinka Cappelen Narverud

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet