Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehage

INFORMASJON OM BARNEHAGEPLASS OG OPPSTART I FRIDHEIM BARNEHAGE 

Tilvenningstiden i barnehagen er veldig viktig for at barnet skal ha en god og trygg opplevelse, og få tid til å bli godt kjent med barn og voksne på avdelingen. Barnet trenger tid til å bli trygg på nye omgivelser og rutiner.

Fordi vi ønsker at tilvenningen skal bli så god og trygg som mulig, vil ikke alle kunne ha samme oppstartdato. Vi vil alikevel prøve å tilrettelegge tilvenningen etter ønsket oppstartdato fra dere.

Barnehagen starter opp etter sommerferien i uke 32.

Dato for oppstart gir ikke endringer i oppholdsbetalingen for august, men gir mulighet for tilbakebetaling av matpenger hvis det er ønske om det.

Vi inviterer til foreldremøte for alle nye foreldre i juni, der vi informerer om sikkerhetstiltak, prosedyrer og tilsyn. Dere vil få en omvisning på avdeling, og avdelingsleder vil gi informasjon om barnehagehverdagen og andre rutiner. 

Informasjon om Fridheim barnehages vedtekter finner du på barnehagens nettside www.Fridheim.no. 

Fridheim barnehage klarer ikke holde maksprisen, og har i samråd med foreldrerådet bestemt følgende oppholdsbetaling. Vi har 11 måneders betaling: makspris + 150,- + matpenger( kr.350,-)

Det kan gis inntektsregulert oppholdsbetaling. Informasjon om dette finnes på bydel Frogners nettsider. (skjema for egenerklæringsskjema ved fastsettelse av oppholdsavgift)

VI ØNSKER Å TILRETTELEGGE FOR GODE, HYGGELIGE OG LÆRERIKE ÅR I FRIDHEIM BARNEHAGE.

 

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet