Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Beredskapsplan og prosedyrer for brann

Fridheim barnehage

Prosedyre for branninstruks for Fridheim barnehage 

(Det er dessverre ikke plass til hele beredskapsplanen og prosedyrene for brann)

Innledning:

Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi må evakuere barn på grunn av brann. De voksne som er tilstede ved hendelsen har ansvaret for at prosedyrene skal overholdes.  Styrer eller stedfortredende styrer og de andre avdelingene blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig. Styrer eller stedfortredende styrer har ansvaret for å avblåse evakueringen når det er trygt.

         Fremgangsmåte:

Samling på avdeling og telling av barn på avtalt rom, eventuelt følge rutiner om evakuering som hver enkel avdeling har avtalt og skrevet opp. Enkelte hendelser kan kreve at man må finne andre evakueringsområder. Avdelingsleder eller stedfortredende leder for avdelingen vil da ha ansvaret for å utpeke samlingsområde for barn og ansatte. Oppmøteboken skal til en vær tid være oppdatert og ligge tilgjengelig på et fast sted. Den skal alltid være med på evakueringen.

Det er viktig at personalet har en rolig og profesjonell opptreden i situasjonen, og at  det gis klare og tydelige beskjeder til barn og voksne på avdelingen. 

Ansvarlig for avdelingen tar seg av gruppen, til styrer eller stedfortredende styrer gir beskjed om at evakueringen kan avblåses.

Hvis brann følg brannmannskapets anvisning til alle er i sikkerhet.

Hensikt 

Oppnå best mulig beskyttelse for barn og voksne.

Unngå at noen løper rundt på området eller forlater området alene. Få kontroll over hvor barna befinner seg.

Sikre at det ikke skjer flere ulykker.

Roe ned og gi rett informasjon.

Informer om hva som har skjedd

Når situasjonen begynner å roe seg, gi informasjon som barna etterspør så nøkternt og saklig som mulig.

Ikke gi flere detaljer eller opplysninger enn nødvendig.

Vi må forsikre barna om at de skal få vite mer så snart nye opplysninger er tilgjengelig.

Fortell hva som skal skje

Om mulig vil barnehagedagen fortsette, og det blir anledning til å prate.

Informer foreldre om hendelsen.

Når det blir mulig vil det bli orientert om situasjonen og videre oppfølging.

Fridheim barnehage

Prosedyre for brann på avdeling

Prosedyren gjelder for personalet, vikarer, studenter og andre som jobber i Fridheim barnehage. Pedagogisk leder eller stedfortredende leder på avdelingen har ansvaret for at prosedyren overholdes.

Ved alarm:

Pass på at alle barn kommer ut av bygningen 

Ta med oppmøtebok og telefon

Tell alle barn og voksne inne og/eller ute

Møt opp nedenfor sandkassen v/dukkehuset

Sjekk alle barn og voksne opp mot oppropsboken. Oppropsboken skal alltid være inne hvis det er noen inne og ute.

Hvis forsvarlig lukk alle dører og vinduer inne. 

Hvis alle barna og voksne er ute skal de alltid oppholde seg sammen med barna, eller hjelpe andre avdelinger hvis det er forsvarlig.

Barn på avdelingene uten brann samles på et rom og telles. Det er unntak for Bjørnebo og Beverhytta som er i samme hus, og Lusebu som ligger tett på ”Nyehuset”

Nb! Gi all informasjon om det du gjør høyt til de andre voksne (eks. jeg tar oppropsboken)

Hvis det brenner:

Meld fra  til de andre avdelingene og kontoret. De andre avdelingene skal holde seg på avdelingen hvis det er sikrest.

Meld fra til brannvesenet tlf. 1-1-0

Slokke:

Når alle barn og voksne er sikret på møtestedet, prøv å slukk brannen med brannslange, skumapparat eller prøv å kvele brannen med teppe eller liknende.

Brannslanger finnes under vasken på kjøkkenet og i yttergangen (1. etasje) i ”Nye” huset og i yttergangen i ”gamle” huset. Alle avdelinger og kontor har skumapparat og branntepper.

Rekkefølgen av de overnevnte punktene må avgjøres ut fra situasjonen. Sørg alltid for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører og vinduer etter deg om mulig, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.

Hold deg orientert om:

Rømningsveier

Kart over nødutganger og slukningsutstyr skal henge oppe på hver avdeling

Slukkeutstyr: plassering og virkemåte

Branninstruks

Oppmøtested ved evakuering

Lag en kriseplan når det er få voksne på avdeling

Styrer eller stedfortredende styrer avblåser evakueringen når alt er trygt.

Nb! Gi raskt beskjed til de andre avdelingene hvis det går en falsk alarm

Fridheim barnehage

Evaluering og avviksrapport 

Evaluering av brannøvelse for : ……………..

Beskrivelse av brannøvelse:

Brannøvelse utført av:

 

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet