Småbarnsbase

Litt om Småbarnsbasen vår ; Grevlinghiet.

Småbarnsbase

Småbarnsbasen består av en gruppe på 21 barn. Vi holder til i 1. etg i det største bygget med inngang i Professor Dahls gate. Her har barna sine graderobeplasser, her spiser vi måltider og har skift og stell av barna. Vi har en stor stue som innbyr til gulvaktiviteter slik som lek med klosser og bygging av togbane. Vi har et lekerom hvor det er dukke/kjøkkenkrok og et rom som innbyr spesielt til bordaktiviteter slik som forming, brettspill, tegning, perling/pusling. I det lille huset kalt «Lusebu» disponerer basen et rom utstyrt med matter, puter og baller som innbyr til å la barna utfolde seg motorisk.

 

Det å være yngst i barnehagen

På småbarnsbasen er kontakten mellom barn og voksen nær. Vi voksne jobber alltid for å være tilstedeværende både i lek, aktiviteter og på turer. Vi ønsker også å være en trygg base for barna ved at vi trøster, alltid har et fang ledig, samtidig som vi setter klare grenser. På denne måten vil barnehagen være en arena hvor barnet tilegner seg ny kunnskap og i løpet av de første årene får være en aktiv del av å forme sin identitet.

 

Barna på småbarnsbasen er spesielt avhengige av rutiner for å ha gode dager, forutsigbarhet er lik trygghet for små barn. Men barnet vil naturlig nok bruke litt tid på å komme inn i barnehagens rutiner. Barnet lærer, etter vår oppfatning, best når primære behov som sult, stell og søvn er dekket. Derfor vil brudd på rutiner skje etter barnets behov. Det er alltid barnet vi er her for, og vi ønsker at de skal ha gode dager med oss i Fridheim.

 

Lek og sosial kompetanse

Alle barna på basen skal ta aktiv del i sin hverdag her i barnehagen. Alle skal få synes, høres og inkluderes. På småbarnsbasen jobber vi aktivt med å bruke gruppens ressurser og interesser når vi legger til rette for lek og aktiviteter. Barna skal få ta del i daglige gjøremål slik som matlaging, rydding av leker og av- og påkledning. Samtidig ønsker vi å løfte frem hva barnet og gruppa er god på slik at vi forsterker det positive i hvert barn, som igjen gir ringvirkninger i å styrke gruppens samhold. I løpet av sine første år i barnehagen vil barnet kunne øve sitt samspill med andre barn tett fulgt opp av oss ansatte på basen. Vi vil da veilede og støtte slik at dette etter hvert som årene går kan hjelpe barnet i å erfare sine første vennskap.

 

Tur med småbarna

Vi benytter oss først og fremst av nærmiljø når vi går tur med småbarnsbasen. Vi tar også del i kulturelle begivenheter og arrangementer når det er aktuelt. Når barna har sin siste tid på småbarnsbasen vil turene etter hvert bli noe lengre, og vi vil legge opp til dagsturer. Hva som defineres som tur for barnet vil forandre seg etter hvert som barnet går i barnehagen. For en 1åring kan det å spise matpakken utendørs være nok, 2åringen kan klare å gå til parken ti minutter unna selv, mens 3åringen kan være hele barnehagedagen på tur til på f.eks. Sognsvann.