Tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

 Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

  •   By Bydel Frogner gjennomførte et tillsyn 7. desember 2016. Vi fikk ingen pålegg. Hele tillsynsrapporten ligger på Frogner  bydels nettside.

    ·      E Elektrisk tillsyn ble gjennomført 4. juni 2015. 

Sjek Sjekk av elektriske artikler i barnehagen Fra Bravida gjennomført 15. september 2014.

  •         Vi har egne prosedyrer for sjekk av elektriske artikler 4 ganger i året.

Vi h  Vi har årlig kontroll av brannalarmanlegg, og siste sjekk ble gjennomført i 2016.

        Arbeidstilsynet hadde tilsyn 17. november 2016. Tilsynet er godkjent.

r·        Brann- og reddningsetaten boligseksjonen hadde tillsyn 23. oktober 2014. Det ble ikke avdekket noen avvik.

  •         Bimens har regelmessig sjekk av brannalarm i barnehagen, siste sjekk ble gjennomført  2016. Det ble ikke avdekket    noen avvik.
  •     V   Vi har to brannøvelser i året hvor alt brannutstyr blir sjekket. Brannøvelse avholdt 18. august 2016 og 7. januar 2017.

  Vi    Vi har avtale med SKAN-KONTROLL om sikkerhetsjekk på uteområdet en gang I året.

 Personalet i Fridheim barnehage gjennomfører et førstehjelpkurs en gang i året (ved oppstart av barnehageåret) Siste    førstehjelpkurs ble holdt 8. august 2016. 

 Vi h  Vi har avtale med et nettbassert kurs (Sikkerhetsrommet) om sikkerhet og førstehjelp. Hele personalgruppen  gjennomfører dette kurset en gang i året.

  •          Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund( PBL-Mentor) som bistår barnehagen med å oppfølge sine  forpliktelser i forhold til helse-, miljø og sikkerhet. Vi har i barnehagen laget prosedyrer med sikkerhetsrutiner for  barnehagehverdagen som oppdateres ved behov. 


 Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund (PBL) om bedrifthelsetjeneste.