Storebarnsbase

Storebarnsbasen er delt inn i to grupper, Beverhytta med 21 barn og Revehiet med 30 barn. Gruppene holder til i ulike hus, men samarbeider tett ved turer, prosjekter og andre aktiviteter. Gruppene jobber etter ulike periodeplaner, mens felles innhold og satsningsområder kort presenteres nedenfor.

Tur i skog og nærmiljø

Storebarnsbasen tilbyr et behovstilpasset turtilbud i skog og nærmiljø, med undertemaer knyttet til årstider, økologi og kulturformidling. Alle barna på basen har et ukentlig turtilbud, og vil gjennom barnehageåret blant annet dra på turer i skogen, på stranda, i skisporet og på museum. Barna skal utvikle holdninger, kunnskaper og ferdigheter i varierte omgivelser, sammen med engasjerte voksne. Barnehagen tilbyr også overnattingsturer, i lavvo og på ulike hytter.

 

Lek og sosial kompetanse

Alle barna på basen skal være en del av et inkluderende miljø hvor de føler seg trygge og verdsatt. Innemiljøet på basen skal være fleksibelt og forutsigbart, og bygd opp slik at barna kan leke variert og beskyttet, med tilgjengelige voksne som er bevisst sin rolle som både deltager, veileder og observatør. Alle barna på basen skal daglig oppleve gleden av å ha gode venner, og å være en del av et miljø hvor initiativ møtes respektfullt, hvor man hjelper og støtter hverandre, og hvor alle bidrag er verdifulle.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Lekemiljøet både inne og ute skal legge til rette for bevegelse og motorisk mestring. Barna på basen skal gjennom ulike aktiviteter utvikle motorisk kompetanse og trygghet i egen kropp, og få kjenne på egne behov og egne grenser. Basen skal videre fortsette utviklingen av en opplevd og uttrykt matkultur, som omhandler alt fra barnets deltagelse ved innkjøp og matlaging, til en forutsigbar og god måltidssituasjon og kjøkkenet som et sosialt samlingssted.