Tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

 Informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage

 • Bydel Frogner gjennomførte dokumenttilsyn 19.11.2019.
 • Bydel Frogner gjennomførte tilsyn i Fridheim 7. desember 2016.                          Tilsynsrapporten ligger på bydelens nettsider.                                                                            
 • Arbeidstilsynet hadde tilsyn 17. november 2016.                                                                             
 • Elektrisk tillsyn ble gjennomført 4. juni 2015.                                                                             
 • Bravida gjennomfører sjekk av elektriske artikler i barnehagen årlig.                                                                                                                  
 • Vi har egne prosedyrer for sjekk av elektriske artikler 4 ganger i året.                                                                                                                                                        
 • Brann- og reddningsetaten boligseksjonen hadde tillsyn 23. oktober 2014. Det ble ikke avdekket noen avvik.                                                                                                                             
 • Vi har årlig kontroll av brannalarmanlegg.                                                                                                         
 • Vi gjennomfører minst to brannøvelser i året, og sjekker brannutstyr.
 • Vi har avtale med SKAN-KONTROLL om sikkerhetsjekk på uteområdet en gang året.                     
 • Personalet i Fridheim barnehage gjennomfører førstehjelpkurs hvert år. (ved oppstart av barnehageåret)                                                                                                                       
 • Personalet gjennomfører et nettbassert kurs (Sikkerhetsrommet) om sikkerhet og førstehjelp, en gang i året.
 • Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund( PBL-Mentor) som bistår barnehagen med å oppfølge sine  forpliktelser i forhold til helse-, miljø og sikkerhet. Vi har i barnehagen laget prosedyrer med sikkerhetsrutiner som oppdateres etter behov. Vi har avtale med Private barnehagers landsforbund (PBL) om bedrifthelsetjeneste.