2- 6 og 3-6 år avdeling

Beverhytta (2-6 år) og Revehiet (3-6 år)

De store barna i Fridheim

Revehiet har 36 barn med barn fra tre til seks år, og Beverhytta 20 barn fra to til seks år. Avdelingene holder til i ulike hus, men samarbeider tett ved turer, prosjekter og andre aktiviteter. Avdelingene jobber etter ulike periodeplaner, mens felles innhold og satsningsområder kort presenteres nedenfor.

 

Tur i skog og nærmiljø

Storebarnsavdelingene tilbyr et behovstilpasset turtilbud i skog og nærmiljø, med undertemaer knyttet til årstider, økologi og kulturformidling. Alle barna på avdelingene har et ukentlig turtilbud, og vil gjennom barnehageåret blant annet dra på turer i skogen, på stranda, i skisporet og på museum. Barna skal utvikle holdninger, kunnskaper og ferdigheter i varierte omgivelser, sammen med engasjerte voksne. Barnehagen tilbyr også overnattingsturer, i lavvo og/eller på ulike hytter, for de to eldste aldersgruppene. Vi har investert i 6 el-sykler med plass til 4-6 barn.

 

Lek og sosial kompetanse

Alle barna på avdelingene skal være en del av et inkluderende miljø hvor de føler seg trygge og verdsatt. Innemiljøet skal være fleksibelt og forutsigbart, og bygd opp slik at barna kan leke variert og beskyttet, med tilgjengelige voksne som er bevisst sin rolle som både deltager, veileder og observatør. Alle barna på avdelingene skal daglig oppleve gleden av å ha gode venner, og å være en del av et miljø hvor initiativ møtes respektfullt, hvor man hjelper og støtter hverandre, og hvor alle bidrag er verdifulle.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Lekemiljøet både inne og ute skal legge til rette for bevegelse og motorisk mestring. Barna skal gjennom ulike aktiviteter utvikle motorisk kompetanse og trygghet i egen kropp, og få kjenne på egne behov og egne grenser. Avdelingene skal videre fortsette utviklingen av en opplevd og uttrykt matkultur, som omhandler alt fra barnets deltagelse ved innkjøp og matlaging, til en forutsigbar og god måltidssituasjon og kjøkkenet som et sosialt samlingssted.

 

Bua

Bua er et turtilbud som kommer i tillegg til avdelingenes ordinære. Gruppen disponerer egne lokaler, og består av ti barn og to voksne som deltar på ukesbasis. Det arrangeres ulike turer hver dag, og tilbudet skal bidra til større allsidighet og variasjon i det totale turtilbudet, og samtidig omfavne personalgruppens kompetanse og interesse, samt relevante behov i barnegruppen.

 

Det siste året i barnehagen 

Gjennom hele utdanningsløpet i barnehagen skal alle barn møte progressivt økende, og individuelt tilpassede forventninger knyttet til de praktiske, sosiale og motoriske ferdigheter det er hensiktsmessig å mestre ved skolestart. Det siste året i barnehagen handler om å forvalte energien som utløses av å være størst på en måte som skaper glede, mestring, samhold og varige minner om høy egenverdi. Konkrete aktiviteter kan være show, hytteturer, førskolegrupper og prosjektarbeid, hvis innhold formes av den enkeltes og gruppens interesser og kompetanser.